Facebook
051 268 364

 Predstavitev

UJE je kratica za trditev, ki se marsikomu zdi naravnost neverjetna: učenje je enostavno. Učenje vendar nikoli v zgodovini ni bilo povezano z enostavnostjo in preprostostjo.

Pravzaprav učenje v vseh sodobnih civilizacijah (vsaj nam znanih) na tak ali drugačen način asociira na nekaj napornega, obremenjujočega, težavnega in predvsem skrajno nezabavnega. A v Zavodu UJE, katerega cilj je otrokom omogočiti optimalen razvoj, da bodo postali funkcionalni, kreativni, zadovoljni in avtonomni odrasli, ki bodo znali samostojno in odgovorno razmišljati, vemo, da je učenje lahko preprost, prijeten in lahkoten opravek, če se ga znamo pravilno lotiti - pa na katerikoli strani učnega procesa smo.

Poslanstvo

Poslanstvo strokovnjakov, združenih v Zavodu UJE je otrokom, staršem in učiteljem predstaviti drugačne načine učenja in komuniciranja, ki temeljijo na spoštovanju, ljubezni, odgovornosti in motivaciji. Je spodbujanje otrokove integritete, samostojnosti in odgovornosti. Če bomo sledili preprostim načelom in v praksi uporabili nekompliciraba orodja, ki se jih lahko vsak nauči, potem neankrat ne bo enostavno le učenje, ampak tudi življenje. Vseh nas.

Otrokom moramo omogočiti optimalen razvoj, da bodo postali funkcionalni, kreativni, zadovoljni in avtonomni odrasli, ki bodo znali samostojno in odgovorno razmišljati. Da bodo znali bodo spoznavati, razvijati in tudi v celoti izkoristiti svoje potenciale.

Učenje je lahko enostavno, če spremljamo vse korake razvoja otroka, pa tudi razvoj staršev in učiteljev. Predstavljamo drugačen način učenja, komuniciranja in poučevanja, učiteljem in vzgojiteljem dajemo orodja za delo ter s pomočjo ljubezni, spoštovanja in z vzorom vzpostavljamo varno okolje za otroke.

Vizija

Naša vizija je korenita sprememba vzgojno-izobraževalnega sistema na področju poučevanja in učenja z razvojem novih orodij v sistemu šolanja. Delali bomo na komunikacijskih vzorcih, odprtosti do novih znanj ter povezovanju različnih šol. Vsi udeleženci v vzgojno - izobraževalnem sistemu (otroci – učitelji – starši) bodo znali samoiniciativno prevzemati odgovornost za svoje vloge. Tako bo UJE predstavljal simbol dobre prakse ter kvalitetnih in učinkovitih načinov učenja in poučevanja.  

Cilji UJE

Predstaviti nov način učenja:
  • Izobraziti ljudi, da bodo UJE znanje lahko uporabljali na svojem področju (učitelji, vzgojitelji... )
  • Izobraziti ljudi, ki bi radi UJE znanje širili
  • S coachingom konkretno pomagati v ključnih situacijah otrokom, staršem in vzgojiteljem oz. učiteljem
  • Otrokom olajšati pot do odraslosti.
Video: PRISTOPI K UČENJU SO ZELO RAZLIČNI - intervju z Lejo Mahnič (Leo Bevčič) v Novicah ob 13h na TV Slovenija  ogled videa